Aktuality

Valná hromada 7.března 2018

Vážené sestry, vážení bratři,

tímto si Vás dovolujeme pozvat na valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 7. března 2019 od 18. hod. v restauraci Ve mlejně v Černém Vole.

Program valné hromady:

  1. Zahájení a schválení programu VH
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti TJ Sokol, zhodnocení uplynulého období, tj. r. 2018
  4. Zpráva kontrolní komise, účetní uzávěrka a způsob zaúčtování hospodářského výsledku
  5. Doplnění výboru TJ novými členy místo členů, kteří se rozhodli/rozhodnou ukončit své členství ve výboru
  6. Diskuze
  7. Návrh usnesení
  8. Závěr

V rámci valné hromady si můžete vyzvednout členské příspěvkové a sletové známky za rok 2018 a 2019. Hodnota známek zůstává stejná jako v loňském roce, tj. 200 Kč za děti a důchodce, 500 Kč za dospělí. Úhradu členských známek žádáme zasílat bezhotovostně TJ Sokol Statenice na účet 2800997354/2010. Členské průkazy vezměte s sebou.

Za výbor jednoty Vás srdečně zve starosta Antonín Zeman